Lõi nước T&S Brass and Bronze Works, Inc.

T&S cung cấp cho khách hàng 2 loại lõi nước: Eterna và Cerama.
 
Lõi nước Eterna bao gồm các loại sau:
  1. Lõi nước Eterna kiểu cũ
  2. Lõi nước Eterna xoay 90°
  3. Lõi nước Eterna mới, tích hợp van 1 chiều
  4. Lõi nước Eterna EasyInstal
 
Lõi nước Cerama, bảo hành trọn đời, bao gồm các loại sau:
  1. Lõi nước Cerama kiểu cũ, không có chức năng chống chảy chéo dòng
  2. Lõi nước Cerama kiểu mới, được thể hiện qua chữ "CR" trên ký hiệu mã hàng. Lõi nước Cerama mới này có chức năng chống chảy chéo dòng.
LÕI NƯỚC
Bộ lọc

002711-40NS

Lõi nước lạnh Eterna

002712-40NS

Lõi nước Eterna dành cho nước nóng

002713-40

Lõi nước lạnh Eterna

002714-40

Lõi nước nóng Eterna

005959-40

Lõi nước lạnh Eterna

005959-40QT

Lõi nước lạnh Eterna

005960-40

Lõi nước nóng Eterna

005960-40QT

Lõi nước nóng Eterna

006009-40

Lõi nước lạnh Eterna

006009-40QT

Lõi nước lạnh Eterna

006010-40

Lõi nước nóng Eterna

006010-40QT

Lõi nước nóng Eterna

006482-40NS

Lõi nước nóng lạnh Eterna kiểu mới

011278-25

Lõi nước nóng Cerama kiểu cũ

011279-25

Lõi nước lạnh Cerama kiểu cũ

012394-25NS

Lõi nước nóng Cerama kiểu mới

012395-25NS

Lõi nước lạnh Cerama kiểu mới 

012442-40NS

Lõi nước lạnh Eterna

012443-40NS

Lõi nước nóng Eterna

012444-25

Lõi nước nóng Cerama kiểu cũ

012445-25

Lõi nước lạnh Cerama kiểu cũ

012446-25NS

Lõi nước nóng Cerama kiểu mới 

012447-25NS

Lõi nước lạnh Cerama kiểu mới

016752-40

Lõi nước lạnh Eterna EasyInstall

016753-40

Lõi nước nóng Eterna EasyInstall

016925-40

Lõi nước lạnh Eterna EasyInstall

016926-40

Lõi nước nóng Eterna EasyInstall
GIỎ HÀNG

Giỏ hàng của bạn trống

TỔNG TIỀN
0₫
Phí vận chuyển sẽ được tính ở trang thanh toán. Bạn cũng có thể nhập mã giảm giá ở trang thanh toán.
back-to-top
Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Instagram Icon-LinkedIn LinkedIn
Icon-phone Icon-Zalo